4 november 2016

17 November ledenvergadering ’t Rashuys Roderesch

  1. Opening
  2. Mededelingen (20.00 uur).
  3. Verslag ledenvergadering 1 september 2016.Voorstel: voor kennisgeving aannemen.
  4. 4.Bestuursverkiezing

Dineke Scheper heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid.

Voorstel: benoemen.

  1. Begroting en werkplan 2017 (Matthijs Hovius)

Voorstel: begroting vaststellen.

  1. Campagne (Wietze de Wind)           
  2. Pauze
  3. Stille wand discussie (Martha Koster)
  4. Rondvraag
  5. Sluiting  (22.00 uur)

Hapje en drankje.