19 februari 2015

Bijeenkomst Vitaal platteland en Dorpseconomie

UITNODIGING

De PvdA Noordenveld organiseert op dinsdag 3 maart voor besturen van dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties een avond in het kader van provinciale Statenverkiezingen

op 18 maart.

‘Hoor en wederhoor’ over

Vitaal platteland en Dorpseconomie

3 maart 2015, ‘t Dörpshuus Nij-Roon, Nieuw-Roden, aanvang: 20.00 uur

Programma:

Roelie Goettsch, PvdA-statenlid, en Jofien Brink, kandidaat PvdA-statenlid zullen u informeren over onderdelen in het PvdA Drenthe verkiezingsprogramma, die te maken hebben met Vitaal platteland.

Fenna Bolding, werkzaam bij STAMM, zal aan de hand van praktijkvoorbeelden u informeren over Dorpseconomie.

We willen met u in gesprek gaan over de mogelijkheden om meer bedrijvigheid binnen de kleine dorpen te krijgen en de voorzieningen op peil te houden.

Johan Boelman, directielid openbaar onderwijs Noordenveld, zal het gesprek leiden.

 

U bent van harte welkom!

Om de avond goed voor te kunnen bereiden kunt u zich opgeven bij onderstaand mailadres:

jofien.brink@planet.nl

Graag voor of op zondag 1 maart.