25 maart 2014

Aan de inwoners van Noordenveld die op de PvdA hebben gestemd.

Bijna vijftienduizend inwoners brachten afgelopen woensdag hun stem uit. Daarvan stemden er precies tweeduizend op de PvdA.

Voor het vertrouwen dat, ook in deze moeilijke tijd, daaruit spreekt wil ik u danken.

Ik feliciteer de winnaars, Gemeentebelangen en D66, met hun winst.

Voor de PvdA is deze uitslag pijnlijk. Daar hoeven we niet omheen te draaien. Voor onze scheidende wethouder Oeds Keizer en de ook vertrekkende raadsleden Geesje Lokhorst en Henk Schelling in het bijzonder. Zij hebben vele jaren lang zich ingezet voor onze idealen en het belang van de inwoners van Noordenveld. Ook hen wil ik hartelijk danken.

We hebben verloren, maar we zijn niet verslagen. De uitslag van vorige week spoort mij en mijn mede-raadsleden Wietze de Wind en Evert Jansen aan om het vertrouwen van hen die op ons gestemd hebben waar te maken en dat van hen die dat niet deden terug te winnen. En achter ons staan tientallen andere vrijwilligers die ons daarbij zullen steunen.

In omvang zullen we de komende vier jaar een bescheidener rol gaan spelen. Niet met vier, maar met drie raadsleden. Maar die rol blijft belangrijk. Om zorg in de buurt te organiseren, werk te maken van meer banen en wonen voor iedereen betaalbaar te houden. Om ervoor te zorgen dat iedereen meetelt en meedoet in Noordenveld.

Wij hopen dat we ook daarbij kunnen rekenen op uw steun. Want de sociaaldemocratie, dat is en blijft samen sterker. Als we winnen, maar ook als we verliezen.

Met vriendelijke groeten,

 

Alex Wekema