Door Pascalle Nadine de Vries op 15 juni 2016

Breedband, Vragen ex. Art 40 Reglement van Orde van de Raad van Noordenveld.

Vragen ex. Art 40 Reglement van Orde van de Raad van Noordenveld.

In uw brief van 12 mei 2016 (U16.03984) wordt gesproken over “gemeentelijke voorwaarden” die gesteld worden bij de aanleg van glasvezelkabels in de gemeente Noordenveld. Deze voorwaarden worden op dit moment toegepast op de diverse breedband initiatieven vanuit de dorpsgemeenschappen in de buitengebieden van Noordenveld. De PvdA Noordenveld vroeg zich af wat deze voorwaarden waren en hoe hiermee wordt omgegaan. Hiervoor hebben wij deze gemeentelijke voorwaarden bekeken en vergeleken met de gemeentelijke voorwaarden die enkele jaren geleden zijn gesteld aan het bedrijf Reggefiber die glasvezelkabels heeft aangelegd in de grote kernen van de gemeente Noordenveld. Onze indruk is dat er forse verschillen zijn, veelal ten nadele van de dorpsinitiatieven. We hebben die verschillen in de bijlage weergegeven. Op basis daarvan hebben wij een aantal vragen:

1. Wij constateren een verschil in kabeldiepten. Kunt u ons uitleggen waarom de kabeldiepte, gemiddeld, is verdubbeld i.r.t. het contract met Reggefiber?

2. De eisen t.a.v. boomkroon passages zijn aanzienlijk verscherpt t.o.v. het contract met Reggefiber. Kunt u hier een verklaring voor geven?

3. Hoe zijn en worden de leges bepaald en hoe hoog zijn deze concreet voor de verschillende partijen?

4. Wat zijn de precieze grondkosten voor de POP bij de verschillende partijen?

5. In de voorwaarden met Reggefiber zijn diverse werkzaamheden en verplichtingen van de gemeente beschreven. Waarom mist dit in de voorwaarden voor de coöperaties?

6. Is het voor het buitengebied op basis van deze voorwaarden niet welhaast onmogelijk, dan wel sterk kostenverhogend, kabels aan te leggen langs wegen waar aan beide zijden gesloten bomenrijen staan, zoals de Schansweg in Een en Een-West?

7. Zijn hiermee de dorpsinitiatieven niet in een nadelige situatie gebracht t.o.v. een commerciële onderneming?

8. Is er op deze wijze –achteraf gezien- sprake van een vorm van extra steun voor een commercieel initiatief t.o.v. een coöperatief, uit de gemeenschap geïnitieerd project?

PvdA Noordenveld

Bijlage I, vergelijking Reggefiber en Coörperaties

Pascalle Nadine de Vries

Pascalle Nadine de Vries

Meer over Pascalle Nadine de Vries