Door Tiemen Ensink op 17 maart 2014

Een stem op Groen Noordenveld is een stem op de VVD?

Aan het einde van een lange raadsvergadering op 12 maart kwam er een motie van Groen Links. De raad zou zich moeten uitspreken over de winning van schaliegas. Niet doen, dat hield de motie in. Over schaliegas woedt in Nederland al een hele tijd een heftige discussie waarbij vooral de ernstige milieurisico’s van de methode om dat gas uit de bodem te halen centraal staan. In Brabant leiden plannen om dat te doen tot grote maatschappelijke weerstand.

Tot mijn stomme verbazing stemde de Lijst Groen Noordenveld tegen. Tegen! En dan noem je je groen! Argument was, volgens Henk Koekkoek, dat eerst de inwoners moesten worden geraadpleegd. Zelf denken schijnt bij de Lijst Groen Noordenveld niet te kunnen of te mogen.

De werkelijke reden was natuurlijk dat de VVD ook tegen was. Als enige andere partij in de raad. Van de VVD valt dat ook te verwachten. En inmiddels heeft de Lijst Groen Noordenveld haar politieke toekomst zozeer verbonden met de VVD dat principes er niet meer toe doen. Het is maar dat u het weet. Een stem voor de Lijst Groen Noordenveld is op 19 maart  gewoon een stem voor de VVD.

En de motie werd dus aangenomen.

Anne Doornbos, Een

kandidaat-raadslid voor de PvdA.

Tiemen Ensink

Tiemen Ensink

Wie is Tiemen:  

Meer over Tiemen Ensink