Door Tiemen Ensink op 28 maart 2016

Glasvezel is een overheidstaak

Ik woon in Een, dorp op het trefpunt van Drenthe, Groningen en Friesland. Klein dorp met veel buitengebied, waaronder de buurtschap Een-West. Halverwege de jaren negentig is in de dorpskern door Essent kabel aangelegd. Het buitengebied kreeg toen geen kabel. Niet rendabel genoeg.
Iedere bewoner die aangesloten wilde worden moest ƒ 1000 betalen. Ook de toenmalige gemeente Norg droeg bij. Toen het net werd verkocht hebben de bewoners en de gemeente daarvan natuurlijk niets teruggezien. Toen ons huidige huis ‘ertussen’ werd gebouwd in 2001 vroeg Essent ƒ 6600 voor honderd meter kabel en een aansluiting. We hebben maar een schotel aangeschaft en tegenwoordig benutten we de koperdraad van het telefoonnet.
Inmiddels is snel internet een noodzakelijke voorwaarde geworden voor onze samenleving. Agrariërs, particulieren, recreatiebedrijven, iedereen is fors afhankelijk van de mogelijkheid van internet. Glasvezel is daarvoor een voorwaarde. (Je hoort wel eens dat het mobiele net met 4G en straks 5G hetzelfde kan, maar voorlopig werkt hier 3G nog niet eens vlekkeloos.) Maar het platteland wordt genegeerd door de kabelmaatschappijen. Die pikken de krenten uit de pap door alleen maar de grotere plaatsen te bekabelen. Vandaar dat nu overal initiatieven ontstaan vanuit de bevolking zelf. Er worden coöperaties gevormd om te komen tot aanleg van glasvezelnetwerken. Grote providers frustreren dat door goedkope abonnementen voor het bestaande net aan te bieden of/en te ageren tegen vermeende overheidssteun. Gevolg is dat de belangstelling op de plaatsen waar wel een traditioneel kabelnet ligt niet overhoudt. Aan het buitengebied hebben die providers geen boodschap.
Daarbij komt dat woningcorporaties zich afzijdig houden. Huurders vinden het lastig lid te worden van een coöperatie omdat ze twijfelen of ze de verplichtingen die daarbij horen wel kunnen overdragen als ze vertrekken. Maar de woningcorporatie verschuilt zich achter het Rijk en verhuurderheffing. En bij huurwoningen ligt veelal al de ‘oude’ kabel, dus ach…
De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van internet is uitgegroeid tot een basisvoorwaarde voor onze samenleving. Net als het elektriciteitsnet, riolering, waterleiding en wegen. Het is niet meer van deze tijd die taak over te laten aan particuliere ondernemingen, waar niet het belang van de samenleving, maar dat van de aandeelhouders voorop staat. Het is natuurlijk vloeken in de neoliberale kerk, maar nationalisatie wordt dringend noodzakelijk.
En die kabel in Een en Een-West komt er! Niet dankzij een ex-staatsbedrijf als KPN of een woningcorporatie, maar dankzij inwoners die de schouders eronder zetten! En straks mooi eigendom van de gebruikers zelf.

Anne Doornbos
Fractievoorzitter PvdA in Noordenveld

Tiemen Ensink

Tiemen Ensink

Wie is Tiemen:  

Meer over Tiemen Ensink