4 februari 2014

Interview met Wietze de Wind, Norg

“Geef jonge mensen de mogelijkheid zich hier te vestigen”

Deze weken volgt de Norger Courant inwoners van de oude gemeente Norg die hoog geplaatst staan op de lijsten van politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in Noordenveld. Die verkiezingen worden op 19 maart gehouden. Wietze de Wind staat tweede op de lijst van de PvdA en is campagneleider van deze partij in de gemeente Noordenveld.

Waar ben je geboren? “Ik ben geboren in Kootstertille op 20 juni 1953. Kind van Remmelt en Geertje. Zij zijn gescheiden toen ik veertien was. Mijn vader bleef achter met vijf kinderen. Dat is wel bepalend geweest voor mijn verdere leven. Ik heb de leao niet afgemaakt, omdat er geld op de plank moest komen. Ik ging aan de slag bij een poeliersbedrijf. Verdiende in de beginjaren dertig gulden per week, maar ging altijd met een veelvoud daarvan naar huis omdat ik enorm veel overwerkte.

Gezin: “Nu alleenstaand. Ik ben getrouwd geweest met Magda. Zij is in 2011 overleden aan longkanker. We hebben een dochter (Florianna) en een zoon (Richard). Ik ben gek op mijn kleinkinderen Yanick en Charissa en zij ook op hun pake Wietze.”

Nu woonachtig in Norg, waar woonde je daarvoor? “Hiervoor woonden we in Harkema. Ik ben opgegroeid in de Friese Wouden, het gebied boven Drachten. Ik heb bij het poeliersbedrijf alles in de praktijk geleerd. Ik werk nu als poelier bij de Sligro.”

Achtergrond? “Van huis uit heb ik meegekregen dat het goed is om je in te zetten voor je medemens die het minder heeft. Mijn vader deed dat heel sterk. Hij gaf mensen geld, terwijl hij dan zelf maar weer moest zien hij zich verder redde. Ik herken dat wel. Toen ik een eigen bedrijf had, was ik zeer sociaal. Iedereen kreeg een tweede kans.”

Verwacht je gekozen te worden?

Wietze: “Ja, ik denk het wel. Ik verwacht dat de huidige fractie van vier stabiel blijft. Ik zou het ook mooi vinden om er nog vier jaar aan vast te plakken, omdat ik er door het overlijden van mijn vrouw toch een tijdje uit ben geweest. Ik heb er voor mijn gevoel niet uitgehaald wat ik wilde. Sport, jeugd, onderwijs en veiligheid zijn onderwerpen die dicht bij mij staan, maar ik voel me ook sterk betrokken bij alles wat er speelt op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die uitgaat van meedoen in de maatschappij en meer zelfredzaamheid.”

Hoe ben je politiek en maatschappelijk betrokken geraakt?

Wietze: “Het is me van huis uit met de paplepel ingegoten. Ik heb me al op jonge leeftijd bij de PvdA aangemeld. Ik was echt actief door te flyeren en bijeenkomsten te bezoeken en bestuursfuncties te vervullen bij de afdeling. Toen we naar Norg verhuisden, kwam ik in het bestuur van de PvdA Noordenveld en bij de verkiezingen vier jaar geleden stond ik op een verkiesbare plaats. Ik kwam in de raad en moest het bestuurslidmaatschap opgeven. Vrijwilligerswerk zit in de genen. Ik heb ook altijd functies vervult bij voetbalverenigingen (Harkema Opeinde en GOMOS) en deed actief aan amateurtoneel en line dancing.”

Line dancing?

Wietze: “Onze dochter Florianna had een auto-ongeluk gehad en ging onder meer dansen om te revalideren. Zij attendeerde ons op de mogelijkheid van line dancing, wat op een gegeven moment ongelofelijk populair werd. Ze hadden instructeurs nodig. Ik heb een cursus gevolgd en ben les gaan geven. Op een gegeven moment hadden we negenhonderd leden. Magda en ik maakten deel uit van het demonstratieteam dat ook meedeed aan wedstrijden. We waren met z’n twaalven heel fanatiek en werden zelfs Europees Kampioen. In dat zelfde seizoen werden we ook nog tweede op het WK. Echt geweldig mooi.”

Heb je een politicus die je voorbeeld is?

Wietze: “Joop den Uyl. Hij was altijd bezig voor andere mensen. Altijd in de weer. Zeer betrokken.”

Wat zijn jullie belangrijkste speerpunten?

Wietze: “Ik zou het mooi vinden als het democratisch gehalte van de samenleving wat beter wordt. Dat mensen gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn, maar dat ze zich er ook bij neer moeten leggen als besluiten eenmaal democratisch genomen zijn. Mensen in Noordenveld hebben nogal de neiging om alles nog een keertje opnieuw te willen bekijken als een besluit niet positief uitpakt. We moeten knopen doorhakken als het gaat om bebouwing van het Oosterveld in Norg en het opknappen van het centrum van Nieuw Roden. Ook voor De Vluchtheuvel (Zorghotel?) moet er op korte termijn een oplossing komen. Inwoners wijzen wel naar het gebrek aan daadkracht bij het huidige college, maar we zitten daar als raad ook bij. Dat moeten we met z’n allen doen. Het kan toch niet zo zijn dat een paar mensen – uit eigen belang – de bouw van woningen op het Oosterveld bij Norg tegenhouden, terwijl er een besluit ligt dat het gewoon mag. Norg is daarbij gebaat. Geef jonge mensen de mogelijkheid zich hier te vestigen. We zitten wel met het feit dat de basisschool steeds minder leerlingen krijgt en verenigingen onder druk staan. Dat kunnen we met de bouw van extra woningen voor starters een nieuwe impuls geven. Het hoeven niet per se de geplande 220 te worden; gewoon gefaseerd aan de slag gaan zou al heel mooi zijn. Ik hoop ook dat er veel plannen worden ingediend om vernieuwende sport- en beweegactiviteiten van de grond te krijgen. Daar is in 2014 20.000 euro voor beschikbaar.”

Zijn mensen actief genoeg met de maatschappij bezig?

Wietze: “Er komt van alle kanten steeds meer druk te liggen om iets voor de samenleving te doen. Kijk naar de verwachtingen die sportclubs van leden en hun ouders hebben en de ontwikkelingen in de zorg die uitgaan van meer participatie van familie en omwonenden. Dat baart me wel zorgen.”

 

Grote zorgen?

Wietze: “Als gemeente staan we er niet slecht voor als het gaat om meedoen in de maatschappij (o.a. Wmo-loket). Positief is dat het college van burgemeester en wethouders in Noordenveld er nog gewoon zit. Dat is in verschillende omliggende gemeenten wel anders.”