PvdA en GroenLinks Noordenveld gaan samenwerken

14 december 2017
PvdA en GroenLinks in Noordenveld hebben een stembusakkoord gesloten. Dat hebben de beide afdelingen 12 december jl.  op de ledenvergaderingen besloten.

In het akkoord is onder meer afgesproken dat de partijen na de raadsverkiezingen in eventuele onderhandelingen samen optrekken. Mocht dat leiden tot deelname in een nieuw college, dan levert de grootste partij als eerste een wethouder. In de raad blijven de fracties afzonderlijk naast elkaar bestaan, maar zal nauw worden
samengewerkt. Ook zijn de beide verkiezingsprogramma’s op elkaar afgestemd.

De twee lijststrekkers, huidig wethouder Alex Wekema (PvdA) en Bertus-Jan Epema (GroenLinks), al eerder raadslid, zijn tevreden en optimistisch. Wekema: “Al veel langer bleek dat de partijen inhoudelijk dicht bij elkaar staan en dat samenwerking het progressieve en sociale beleid in onze gemeente versterkt. En dat is in deze tijd hard nodig.”

14 januari op een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie zullen beide voorzitters het akkoord ondertekenen.