4 februari 2014

Uit het jaarverslag van de gespreksgroep PvdA Noordenveld

Hieronder vindt je een deel van het jaarverslag van de gespreksgroep van PvdA Noordenveld. Ben je geïnteresseerd en wil je ook een keer mee te praten? Neem contact op via secretaris-noordenveld@pvda.nl .

De gespreksgroep is in 2013 acht keer bijeengekomen. De bijeenkomsten van de gespreksgroep bestaan in principe uit twee onderdelen:

– bespreking van een thema met maatschappelijke en politieke implicaties,

– bespreking van de actualiteit van de landelijke politiek en de positie van de PvdA daarin.

Het doel is dat de deelnemers door de onderlinge discussie hun inzichten verdiepen. Soms wordt een standpunt, zo mogelijk eensluidend, als advies of belangwekkende mening doorgegeven.

Politieke participatie

Aan de hand van enkele stukken werd van gedachten gewisseld over manieren om kiezers of meer specifiek bewoners te betrekken bij het beleid, vooral aangaande ruimtelijke ordening. Ook de relatie tussen vakbond en partij stond op de agenda.

Asielbeleid, kabinetsbeleid

De botsing tussen politiek aanvoerder Diederik Samson en het congres over de plannen van staatssecretaris Teeven om illegaliteit strafbaar te stellen leidde ook in onze groep tot heftige discussies. Sommigen voelen zich volkomen vervreemd van het kabinetsbeleid, anderen zijn wat meer bereid om compromissen te slikken. Maar ons geduld wordt wel erg op de proef gesteld en onze bereidheid om het kabinet en de PvdA te verdedigen neemt zienderogen af. Wel heeft de  Kamerfractie Teeven tot enkele concessies inzake illegalen gebracht. Maar de botte eisen van verplicht vrijwilligerswerk voor bijstandstrekkers en de botte eisen dat mantelzorgers de gaten moeten opvullen die de bezuinigende overheid laat vallen, we zien het met afgrijzen aan.

Van Waarde

Een congresnotitie met die naam () bevat veel inspirerende gedachten over verbeterde manieren
om de maatschappij in te richten, wat jammer dat het coalitiebeleid daar zo weinig van laat zien. Maar als bron van inspiratie hebben we “Van Waarde” gewaardeerd en er een paar keer uit geput.

Energie en duurzaamheid

We verwelkomen allerlei initiatieven om op kleine schaal door de mensen zelf energie te laten opwekken. Gelukkig komt er meer kritiek op overmatig energiegebruik en overmatige CO2 uitstoot.

Actualiteit

Een bonte verzameling van gespreksonderwerpen die bij terugblik vaak niet meer zo actueel zijn, zoals de steun aan Cyprus, de bevoegdheden van het partijcongres,  het begrotingstekort van 3% dat blijkbaar urgenter is dan de werkgelegenheid, de aanschaf van de JSF, en nog veel meer.