Door Wietze de Wind op 11 oktober 2015

Zorg of Kopzorg?

Zorg is voor de fractie van de PvdA in de gemeenteraad een belangrijk onderwerp. Daarom organiseert de werkgroep Zorg van PvdA Noordenveld, onder die titel een bijeenkomst voor leden en andere belangstellenden.

28 oktober 2015

Zaal Zwaneveld te Norg     

Aanvang: 20.00 uur

Er is al heel wat veranderd in de zorg sinds 1 januari jl. en er gaat in de toekomst nog meer veranderen. De gemeente heeft meer en andere taken toegewezen gekregen.

Veel inwoners hebben daar al mee te maken gekregen of zullen dat nog krijgen.

De bedoeling van deze avond is om specifiek de zorg thuis aandacht te geven en om ervaringen te horen van inwoners. De zorg thuis, gezien zowel vanuit de zorgvrager als zorgverlener. Ook de werkwijze en rol van de Noordenveldwerker komt aan bod.

Aan de hand van enkele korte presentaties van Icare en een Noordenveldwerker, willen we achterhalen waar het goed gaat en welke knelpunten mogelijk worden ervaren.

Zaken waarvoor de fractie van de PvdA op gemeentelijk niveau aandacht kan vragen.

Geïnteresseerd of betrokken bij dit onderwerp? Kom naar deze avond en laat je horen!

Wietze de Wind

Wietze de Wind

Wie is Wietze: Sociaal bewogen Doener Familiemens Doorzetter Opkomen voor de meest zwakkeren in de samenleving Betrokken bij sport Realistisch Vrijwilliger in de grootste zin van het woord Bourgondiër

Meer over Wietze de Wind