11 februari 2014, de Winsinghhof, Roden | de Winsinghhof, Roden

Politiek café Wmo-platform: “Van rollator tot wijkschouw”.

In het Wmo-platform Noordenveld zitten tal van maatschappelijke organisaties uit de gemeente. Zij geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken die met de Wet maatschappelijke Ondersteuning te maken hebben.

Het platform organiseert een politiek café waar alle partijen aanwezig zullen zijn.

Aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk van alledag zullen thema’s met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan de orde worden gesteld. De aanwezige politieke partijen krijgen vervolgens gelegenheid om hun standpunt dienaangaande kenbaar te maken en toe te lichten.

Voor PvdA Noordenveld zal het huidige fractielid en runner up op de lijst Wietze de Wind aanwezig zijn.