17 april 2014

Gespreksgroep PvdA Noordenveld bespreekt Europese verkiezingen

Sinds jaar en dag kent PvdA Noordenveld de gespreksgroep. Zij komt maandelijks bijeen in café Ensing te Peize.

De bijeenkomsten van de gespreksgroep bestaan in principe uit twee onderdelen:

– bespreking van een thema met maatschappelijke en politieke implicaties,

– bespreking van de actualiteit van de landelijke politiek en de positie van de PvdA daarin.

Het doel is dat de deelnemers door de onderlinge discussie hun inzichten verdiepen.

22 april aanstaande staat Europa op de agenda, in verband met de Europese verkiezingen op 22 mei. Voor deze bijeenkomst  zijn alle leden van PvdA Noordenveld van harte uitgenodigd. Meteen een leuke manier om kennis te maken met de gespreksgroep, die graag nieuwe leden verwelkomt.

In verband met de logistiek wordt eenieder vriendelijk verzocht zich vooraf aan te melden bij Ivo Molenaar (bv via email: molenaarivo@gmail.com, anders telefonisch: 050-5032535). Graag naam en (email)adres vermelden, dan worden vooraf stukken toegestuurd.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

De agenda:

1) Opening, agendavaststelling, mededelingen

2) Notulen van 25 maart (bijgevoegd)

3) Actualiteit: onder meer reactie van Publieksvoorlichting op ons jaarverslag en Marianne’s bedankbrief, en de “uitruil” van strafbaarstelling illegaliteit met minder belastingverhoging voor midden- en hogere inkomens.

4) Europese verkiezingen, onder meer inbreng van Henk en Jofien

5) Planning volgende bijeenkomsten

6) Rondvraag, evaluatie, sluiting