Door Alex Wekema op 4 april 2014

Nieuwe coalitie Noordenveld: grote stap gezet!

Gemeentebelangen heeft vandaag bekend gemaakt dat Gemeentebelangen, PvdA Noordenveld en CDA/CU de intentie hebben uitgesproken om de komende vier jaren een coalitie te vormen.

Alex Wekema:

de coalitiebesprekingen hebben als resultaat opgeleverd dat er een college nagestreefd wordt van Gemeentebelangen, PvdA en CDA/CU. In dat college neemt de PvdA de portefeuille die Oeds Keizer had vrijwel ongewijzigd over, dus met Werk en Inkomen, Onderwijs en Jeugdzorg.

Gemeentebelangen krijgt twee wethouders, PvdA en CDA/CU elk één. 

Jullie zullen begrijpen dat ik tevreden ben met dit resultaat. Ondanks het verlies bij de verkiezingen blijft de PvdA volop meedoen. We zullen er toe doen, de komende jaren! 

Ik reken op jullie steun en medewerking inde komende periode. Laten we er met elkaar voor zorgen dat de PvdA Noordenveld er aan bij draagt dat Noordenveld sterk en sociaal blijft.

Met vriendelijke groet,

Alex.

Zie ook het artikel op de website van het Roderjournaal.

Alex Wekema

Alex Wekema

Hoi, ik ben Alex Wekema, 46 jaar geleden geboren in Roden in de Aukemastraat. Mijn ouders wonen daar nog steeds en ook ik ben eigenlijk nooit weg geweest uit Roden. Ik woon hier dan ook nog steeds met veel plezier  samen met Peterina en onze vijf kinderen: Emma, Susan, Aidan, Amber en Roos. Ik ben

Meer over Alex Wekema