Door Jofien Brink op 6 maart 2015

PvdA maakt zich sterk voor lokale initiatieven

Samen met dorpshuizen- en dorpsbelangenorganisaties heeft PvdA Noordenveld op 3 maart in het Dörpshuus Nijroon een zinvolle avond gehad over vitaal platteland, burgerkracht en dorpseconomie.

In het kader van de provinciale staten verkiezingen hebben het huidige statenlid Roelie Goettsch, en aspirant statenlid Jofien Brink uit Nieuw-Roden deze avond georganiseerd.

Als spreker heeft Fenna Bolding, werkzaam bij STAMM, de aanwezigen verteld over verschillende projecten die door burgers zijn opgestart.

Verschillende coöperaties zijn opgericht, zoals ‘onze winkel’ in Eext, de dorpscoörperatie in Nieuw-Dordrecht, een energiecoörperatie in Pekela, zorgzaam Stedum en de zorgcoörperatie in Hoogeloon. Ook is er gesproken over het met elkaar kopen van aandelen kopen om b.v. een winkel of een pub voor het dorp te behouden. De initiatieven worden vaak opgestart door een aantal koplopers en beginnen klein. Door in gesprek te gaan met het dorp en het aanboren van talenten in het dorp kan het uitgroeien tot hetgeen men voor ogen heeft. Het zijn voorbeelden waardoor de leefbaarheid en werkgelegenheid in stand gehouden worden. Voor meer informatie kan gekeken worden op www.burgerkrachtindrenthe.nl

Vanuit de provincie is er een pot geld voor vitaal platteland waar burgerinitiatieven een beroep op kunnen doen. Een aantal van de aanwezigen hebben kennis van deze mogelijkheid om initiatieven aan te dragen.

In de discussie kwam naar voren dat veel van deze projecten afgewezen zijn omdat ze niet aan de criteria voldeden. STAMM en de BOKD  gaan samen met de provincie de procedure opnieuw bekijken. De PvdA Drenthe zal zich blijven inzetten om provinciaal geld voor burgerinitiatieven beschikbaar te houden.

Verder is er met de aanwezigen gesproken over huurwoningen voor jongeren. Volgens de aanwezigen worden er te veel woningen door de corporatie verkocht en geen huurwoningen meer gebouwd voor deze doelgroep.

Ook het gezamenlijk bouwen voor starters in Nieuw-Roden, is een burgerinitiatief wat niet vlot van de grond wil komen. Volgens de aanwezigen werken veel regels in het algemeen belemmerend voor de voortgang van projecten. Deze boodschap wordt aan de politici meegegeven.

De aanwezige energie coöperatie het NoordseVeld heeft ondersteuning gevraagd voor hun nieuwe project. De coöperatie wil graag een ‘duurzame wijk’ in de gemeente maken. Contacten hiervoor zijn inmiddels met de aanwezige instellingen gelegd. Johan Boelman, die de discussie uitstekend heeft geleid, vindt dit één van de winstpunten van deze avond. Door met elkaar je wensen te bespreken kom je verder!

Jofien Brink

Jofien Brink

Krijg energie van: Het verwezenlijken van ideeën door en met mensen die hun eigen ik op zij kunnen zetten. Grootste ergernis: Wanneer beloften/afspraken niet nagekomen worden. In de politiek door: Betrokkenheid bij en inzet voor een rechtvaardige samenleving. Morgen invoeren: Snel internet, zoals glasvezel, verzorgen in de hele provincie om bedrijvigheid  te stimuleren en bewoners

Meer over Jofien Brink