Door Pascalle Nadine de Vries op 23 april 2016

Sociale woningnood in Noordenveld

De PvdA Noordenveld heeft tijdens de raadsvergadering van 20 april ’16 nogmaals aangegeven dat ze zich grote zorgen maakt over de sociale woonvoorzieningen in Noordenveld. Tijdens de behandeling van de kaders voor de nieuwe woonvisie en het Oosterveld in Norg kwam dit ter sprake.
Voor de nieuwe bouwlocatie het Oosterveld in Norg zocht de PvdA naar garanties dat 35% van de te bouwen woningen uit sociale huurwoningen gaat bestaan. Wethouder Kosters gaf aan dat dit ook de insteek van het College was, maar dat dit nog geen gelopen koers was. Ook gaf de PvdA aan dat ze zich zorgen maakte dat de bouw van sociale huurwoningen in het gedrang kan komen door in fasen te bouwen. Ook de Wethouder wil dit voorkomen. Alle reden voor de PvdA om dit scherp in de gaten te blijven houden.
De PvdA Noordenveld is van mening dat de sociale woningnood in Noordenveld groot is. Dit blijkt niet alleen uit de wachtlijsten bij de woningcorporaties, maar ook uit de verhoogde instroom van statushouders en de (illegale) bewoning van recreatiewoningen in verschillende delen in de gemeente. Vaak is dit laatste de enige mogelijkheid om een betaalbare huurwoning te vinden. De PvdA vind dit een zorgelijke en ongewenste situatie. Vooral omdat deze woningen vaak niet voldoen aan de minimale wooneisen en omdat de infrastructuur rond deze woningen niet is ingericht op permanente bewoning. Daar komt nog bij dat wij vinden dat huisjesmelkers niet aan deze problematiek moeten verdienen. Woningcorporaties zijn opgericht om goede betaalbare huurwoningen te bouwen en te beheren voor inwoners die daarop zijn aangewezen. Daarom is het belangrijk om dit ook in de nieuwe woonvisie te beschrijven. Hiermee worden immers de prestatieafspraken met de corporaties gemaakt.

Evert Jansen

Pascalle Nadine de Vries

Pascalle Nadine de Vries

Meer over Pascalle Nadine de Vries